Ovde ce se kreirati kursevi namenjeni zaposlenima na Poljoprivrednom fakutletu u Novom Sadu.