Ovde ce se kreirati kursevi namenjeni zaposlenima na Poljoprivrednom fakutletu u Novom Sadu.

description...

Kurs zastite od pozara